Kundklubb Djur&Natur - villkor

Användning

Medlemskap utfärdas endast till personer som är över 16 år. Klubbmedlemmen kan endast nyttja erbjudanden/rabatter i egenskap som privatperson. Som medlem registerar man sitt köp med legitimation (personnummer). Djur&Natur är ett affärsområde i Svenska Foder AB. Medlemskapet är giltigt i alla Djur&Natur-butiker i Sverige som ägs av Svenska Foder AB. Djur&Natur förbehåller sig rätten att göra ändringar i villkoren för Djur&Naturs kundklubb. Ändringen träder i kraft efter en (1) vecka och medlemmarna informeras om förändringar. De senaste villkoren finns alltid på www.djuronatur.se/kundklubb. Butikspersonalen har alltid rätt att se klubbmedlemmens giltiga legitimation om de så begär.
 

Avgifter

Medlemskapet i Djur&Naturs kundklubb är kostnadsfritt.
 

Medlemsförmåner

  • Unika kampanjerbjudanden via mail, sms och post.
  • Tips och inspiration i vårt nyhetsbrev via mail.
  • Inbjudan till kundkvällar och butiksaktiviteter.
  • Förhandsinformation till reor och utförsäljning.
  • Spännande tävlingar endast för medlemmar.

 

Giltighetstid

Medlemskapet gäller tillsvidare eller tills ena parten säger upp avtalet. Uppsägningstiden är en (1) månad. Djur&Natur förbehåller sig rätten till att säga upp medlemskapet vid misstanke om missbruk av medlemskapet.

 

 

 

Personuppgifter

Djur&Natur/Svenska Foder AB behandlar personuppgifter enligt Personuppgiftslagen (PUL), och har en personuppgiftsansvarig. (Djur&Natur/Svenska Foder AB, Box 673, 531 16 Lidköping). Som klubbmedlem godkänner du att dina personuppgifter sparas och behandlas av Djur&Natur. Djur&Natur registerar uppgifterna för att använda dem i marknads- och kund- analyser samt för kundanpassade medlemserbjudanden. Utskick sker via mail, sms och post.

Om du ej önskar få erbjudanden på ovanstående sätt hör av dig till kundklubb@djuronatur.se.

Personnummer används för uppdatering av adressuppgifter och för att säkerställa att erbjudanden/rabatter skickas till rätt person. Klubbmedlemmens personuppgifter kommer inte att säljas eller spridas till annat bolag förutom för behandling för Djur&Naturs räkning, t.ex. tryckning, distribution eller administrativa ändamål. Klubbmedlem har rätt att från Djur&Naturs kundklubb få information om behandlingen av de personuppgifter som berör honom/henne.

 

 

 

 

Upplysningar

Vill du veta mer om Djur&Naturs kundklubb besök din lokala Djur&Natur butik för mer information. Skriv till Djur&Natur Kundklubb, Box 673, 531 16 Lidköping. Maila till kundklubb@djuronatur.se.

 

 

 

 

Adressändring

Kunden är själv ansvarig för att meddela Djur&Natur om eventuella ändringar av personuppgifter. Ändring av person- eller adressuppgifter mailas till kundklubb@djuronatur.se.

 

 

 

 

Avsluta medlemskap

Du kan när som helst säga upp ditt medlemskap. För att säga upp ditt medlemskap gå in på www.djuronatur.se/kundklubb eller maila till kundklubb@djuronatur.se, uppsägningstiden är en (1) månad.

 

 

 

 

Force Majeure

Djur&Natur/Svenska Foder AB är inte ansvarig för skada som beror på lagbud, myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om säljföretaget själv vidtar eller är föremål för sådana konfliktåtgärder. Djur&Natur är inte heller skyldigt att i andra fall ersätta skada som kan uppstå om Djur&Natur varit normalt aktsamt.

 

 

 

Svenska Foder AB

Telefon 0510-828 00

Box 673

531 16 Lidköping

info@svenskafoder.se