Stoppa produkter - som skyddar din trädgård!

Hos oss finner du produkter som håller vildsvin, harar och rådjur på avstånd med sin avskräckande doft och smak. Produkterna nedan är kostnadseffektiva och ger omedelbar effekt. De är miljövänliga och skadar ej mark och vattenlevande djur eller natur vid korrekt användning. Så här fungerar produkterna: 

Stoppa Hare - Nu från 199:-

Flytande vätska som används för att mota bort hare och kanin genom en avskräckande doft och smak.

Bruksanvisning: Skaka flaskan väl och späd med vatten, 1+8. Medlet appliceras lättast med en hand eller ryggspruta. För bästa effekt ska blandningen skakas regelbundet vid användning. Spruta längsgående och runt det område som ska skyddas med en bredd på 1-2 meter. En doft- och smakbarriär skapas då som verkar avskräckande för hare och kanin. När det gäller frukt, bär- och vinodlingar räcker det att man sprutar de två första raderna runt om hela odlingen. Detta upprepas sedan 1 gång/vecka, tre veckor i rad och sedan skyddar man området genom att spruta området varannan till var tredje vecka beroende på väderlek. Dosering: 1+8/600m²
Får ej hällas direkt på marken. Innehåll: Vitlöksarom. Finns i flaska om 0,5 och 1 liter. Ord.pris från 399:-

 

Stoppa Rådjur - Nu från 199:-

Flytande vätska som verkar genom att utsöndra en för hjort och rådjur avskräckande doft och smak.

Bruksanvisning: Skaka flaskan väl och späd med vatten, 1+10. Medlet appliceras lättast med en hand eller ryggspruta. För bästa effekt ska blandningen skakas regelbundet vid användning. Spruta längsgående och runt det område som ska skyddas med en bredd på 1-2 meter. En doft- och
smakbarriär skapas då som verkar avskräckande för hjort och rådjur. När det gäller fruktodlingar räcker det att man sprutar de två första raderna runt om hela odlingen. Medlet är avsett att endast spruta på stammarna och bladen och inte direkt på frukten. Detta upprepas sedan 1 gång/vecka, tre veckor i rad och sedan skyddar man området genom att spruta området varannan till var tredje vecka beroende på väderlek. Dosering: 1+10/800 m². Får ej hällas direkt på marken. Innehåll: Vitlöksarom. Finns i flaska om 0,5 och 1 liter. Ord.pris från 399:-

 

Stoppa Vildsvin - Nu 175:-

Flytande vätska som verkar genom att utsöndra en för vildsvin avskräckande doft.

Bruksanvisning: Produkten appliceras på ett material med god uppsugningsförmåga. Detta fästs förslagsvis på en stolpe eller befintligt stängsel och utsöndrar då en för vildsvin avskräckande doft. Stolparna monteras 4-6 meter ifrån den attraktiva grödan på en höjd av 0,5 meter och med ett mellanrum på 5-10 meter. För optimal effekt bör proceduren upprepas (materialet återfuktas) med en tidsintervall på 7-10 dagar. beroende på väderlek. Dosering: 1 L/ 200 löpmeter. Får ej hällas direkt på marken. Innehåll: butyrsyra. Finns i flaska om 1 liter. Ord.pris 349:-

 

 

Vid användning av ovan produkter bör man använda skyddshandskar samt undvika hud- och ögonkontakt. 

 

Svenska Foder AB

Telefon 0510-828 00

Box 673

531 16 Lidköping

info@svenskafoder.se